Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Numer ogłoszenia BZP: 83397 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowo

Numer ogłoszenia BZP: 78585 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, faks 023...

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013-odpowiedzi na zapytania

Gmina Szydłowo Ul. Mazowiecka 61 06 – 516 Szydłowo Szydłowo, dnia 25.02.2013 Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytanie wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013 do 24.03.2016 (nr zamówienia:...

Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013 do 24.03.2016

Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2013 do 24.03.2016 Numer ogłoszenia BZP: 71414 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia- Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

GK.271.19.2012 Szydłowo, dnia 5 października 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę w Szydłowie,...

Przetarg nieograniczony na" Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” - Zawiadomienie o wyborze oferty

GK.271.17.2012 Szydłowo, dnia 27 wrzesień 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo,...

Przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową w miejscowości Nosarzewo Borowe

Szydłowo, dnia 21 wrzesień 2012 r. (miejscowość i data) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo, mającego siedzibę w Szydłowie,...

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Trzcianka Kolonia Numer ogłoszenia BZP: 341792 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy...