Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przedszkole na dobry start - Wyjaśnienie do treści SIWZ

Szydłowo, dnia 13 lutego 2014 r. GK.271.2.2014 Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przedszkole na dobry start” Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)...

Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego w miejscowości Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szydłowo: Usługi cateringowe dla Punktu Przedszkolnego w miejscowości Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia BZP: 48504 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przedszkole na dobry start

Szydłowo: Przedszkole na dobry start Numer ogłoszenia BZP: 23907 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj....

Informacja o wyborze oferty na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

GK.271.13.2013 Szydłowo dnia 2.09.2013r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29...

Informacja o wyborze oferty na Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębsku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

GK.271.11.2013 Szydłowo dnia 27.08.2013r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębsku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Zamawiający zawiadamia...

Informacja o wyborze oferty na Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

GK.271.10.2013 Szydłowo dnia 27.08.2013r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Zamawiający...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nosarzewo Polne”

GK.271.9.2013 Szydłowo dnia 06.08.2013r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „ Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nosarzewo Polne ” . Zamawiający...

Przetarg nieograniczony na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia BZP: 306962 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębsku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Numer ogłoszenia: 284438 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019,...