Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo

Szydłowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo Numer ogłoszenia: 330930 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zalesie Numer ogłoszenia: 152320 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo

GK.271.27.2014 Szydłowo dnia 15 grudnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo” Zamawiający...

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo-informacja o wyborze oferty

GK.271.19.2014 Szydłowo, dnia 19 sierpnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowę ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo” Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Szydłowo-informacja o wyborze oferty.

Szydłowo, dnia 23 lipca 2014r. GK.271.15.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Szydłowo” Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia...

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa ulicy Zachodniej w miejscowości Szydłowo Numer ogłoszenia BZP: 157837 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul....

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. Modrnizacja drogi gminnej w miejscowości Szydłowo

GK.271.15.2014 Szydłowo dnia 27 czerwiec 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Szydłowo” Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia...

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo

GK.271.8.2014 Szydłowo dnia 24 czerwiec 2014r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Poprawa Gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo” Zamawiający zawiadamia...