Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka

Szydłowo, dnia 2 sierpnia 2017 r. GK.271.9.2017.MK(9) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164...

Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 27 czerwca 2017 r. GK.271.8.2017.MK(8) Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo...

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 31 maja 2017 r. GK.271.6.2017.MK Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień...

Przetarg na dostawę energi elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Szydłowo

Warszawa, dnia 27.04.2017 r. Pełnomocnik Zamawiającego New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-206 Warszawa Reprezentujący: Gminę Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (wyniku licytacji elektronicznej) Działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień...

Przetarg nieograniczony na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu

Szydłowo: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Pawłowo - Nieradowo

Szydłowo, dnia 11 kwietnia 2017 r. GK.271.3.2017.MK(5) Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo...

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo

Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo W dniu 23 i 25 stycznia do Urzędu Gminy Szydłowo wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu...

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 19 stycznia 2017 r. Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Znak sprawy: GK.271.1.2017.MK Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Szydłowo ZAWIADOMIENIE Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie" Informacja o wyborze oferty

GK.271.9.2016.MK(4) Szydłowo, dnia 16 września 2016 r. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO PO WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Urząd Gminy Szydłowo informuje,...

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Budy Garlińskie" Informacja z otwarcia ofert

Szydłowo, dnia 16 września 2016 r. INFORMACJA Na podstawie art. 86 ust 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie...