Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na dostwę samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Szydłowie

Szydłowo: Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Szydłowie Numer ogłoszenia: 107731 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul....

Przetarg nieograniczony pisemny na Modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Nosarzewo Polne

Szydłowo: Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Nosarzewo Polne Numer ogłoszenia: 203726 - 2009; data zamieszczenia: 22.06.2009 GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na inwestycje pn.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębsk

Szydłowo, 2009-03-16 Numer sprawy: 341-1/09 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-1/09. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębsk 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

Ogłoszenie rokowania na nieruchomośc stanowiącą własnośc Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 19.03.2009 r. Nr 72241 /1/2009 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Szydłowo, działając zgodnie z § 13 ust. 1-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 /- o g ł a s z a R...

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębsk

341-1/09 Szydłowo, 2009-02-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-1/09. Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębsk" Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z...