Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie rokowania na nieruchomośc stanowiącą własnośc Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 19.03.2009 r. Nr 72241 /1/2009 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Szydłowo, działając zgodnie z § 13 ust. 1-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 /- o g ł a s z a R...

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębsk

341-1/09 Szydłowo, 2009-02-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-1/09. Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębsk" Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z...