Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja ws. podatków i deklaracji podatkowych na rok 2014

W związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Szydłowo stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że zgodnie z art.20 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) na rok 2014 należy stosować stawki podatkowe, które obowiązywały...

Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo"

Szydłowo, dnia 18.10.2013 r. GK.6220.1.2012/2013 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013.267) zawiadamiam stronę, że z uwagi na skomplikowany charakter postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Informacja Rady Gminy w Szydłowie

INFORMACJA Rada Gminy informuje, że terminy obrad sesji Rady Gminy w Szydłowie dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, biurze obsługi Rady Gminy oraz radnych.

Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratę w 2011 roku

L.p. Nazwisko i imię (nazwa) Ulgi podatkowe (inwestycyjne, z zakupu gruntów) 1 BALCEROWSKI ANDRZEJ I ELŻBIETA 2 JAŁOZA IRENEUSZ I AGNIESZKA 3 KOMOROWSKI ANDRZEJ 4 KOWALSKI DARIUSZ I IRENA 5 MORAWSKI HENRYK 6 UMIŃSKI PAWEŁ I SYLWIA

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.

L.p. Nazwisko i imię (nazwa) 1 ADAMSKI MIROSŁAW 2 ALBRECHCZYŃSKA TERESA 3 ANTOSIAK ADAM S.ROMANA 4 ANTOSIAK DANUTA I RYSZARD C.ROMUALDA 5 ANTOSIAK LESZEK S.JANA 6 ANTOSIAK SŁAWOMIR s TADEUSZA 7 ARTOWICZ GRZEGORZ I HALINA 8 BALCEROWSKI ANDRZEJ I ELŻBIETA 9 BALCEROWSKI RYSZARD S.ANDRZEJA 10 BALICKI...