Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o terminie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo ws. wniosku o zawieszenie postępowania

Obwieszczenie Wojta Gminy Szydłowo dot. wniosku Gospodarstwa Rolnego Bogdan Wtulich o zawieszenie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektow inwentarskich kurników o obsadzie 40000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie dzialki nr 116/4...

Informacja nt.dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji usuwania azbestu z terenu Gminy Szydłowo

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.995,09 zł”

Informacja o terminie XVII Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Zawiadomienie o terminie XVI Sesji Rady Gminy Szydłowo

---------------------------------------------------------------------------------------------- ZAWIADOMIENIE Rada Gminy Szydłowo zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej przy ul. Mazowieckiej 63 ( I piętro) odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Szydłowo. Z poważaniem Grzegorz Rochna Przewodniczący Rady...

Rolniku spisz się sam

Informacja na temat badania struktury gospodarstw rolnych

Zawiadomienie o terminie XV Sesji Rady Gminy Szydłowo

ZAWIADOMIENIE Rada Gminy Szydłowo zawiadamia, że w dniu 23 maja 2016 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej przy ul. Mazowieckiej 63 ( I piętro) odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Szydłowo. Z poważaniem Grzegorz Rochna Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo