Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja na temat terminu obrad XXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXIV Sesji Rady Gminy...

Informacja o terminie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Szydłowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 14 lutego 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXIII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz...

Informacja o możliwości dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą

I N F O R M A C J A W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy...

Informacja dot.usunięcia azbestu

I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że osoby zainteresowane usunięciem azbestu (demontażu lub odbiór składowanego) mogą zgłaszać się do tut. Urzędu Gminy w Szydłowie, pok. nr 5 do dnia 17 lutego 2017r. Wymagane dokumenty: 1. Deklaracja ze wskazaniem dokładnej ilości przeznaczonego do usunięcia azbestu (dostępna...