Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie p.t.: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.”

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.” które odbędzie się 14 luty 2018 r. (środa) o godz. 1000 W budynku...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie p.t.: „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym jako element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.”

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym jako element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.” które odbędzie się 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1000 W...

Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”

Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie...

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

I N F O R M A C J A o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku” Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej...

Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018

Uchwała nr XXXI/172/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2018

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich- kurników o obsadzie 40.000 szt. każdy na terenie działki o nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka, gm. Szydłowo.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego straży gminnej