Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego straży gminnej

Informacja o otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowo w 2017 roku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 257,12 zł”

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie Podniesienia poziomu i polepszenia warunków nauki dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo w zakresie rozwoju kultury muzycznej wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie...

Informacja o terminie przyjazdu mammobusu na badania profilaktyczne mammografii w Szydłowie

„Łączy Nas Kobiecość" to 6 edycja ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi. Weź udział w akcji i wykonaj badanie mammograficzne, a otrzymasz prezent w postaci kosmetyku z oferty drogerii Rossmann. Badanie wykonasz w Szydłowie przy ul. Mazowieckiej 61 obok Urzędu Gminy w dniu 26.09.2017r. (wtorek) Zapisz się na mammografię...

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) na terenie Powiatu Mławskiego, od 1 stycznia 2017r. osoby uprawnione do uzyskania nieodpalanej...

Logo

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach PROW na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłowo o spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016-2020"

Szydłowo, 20.07.2016r. OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Wójt Gminy Szydłowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowo do udziału w spotkaniu o charakterze informacyjnym oraz pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Szydłowo na lata 2016...

Informacja dla rolników poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA W związku z wystąpieniem szkód w niektórych uprawach ozimych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania informuję, że Wójt Gminy Szydłowo zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzenie składu terenowej komisji...