Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 3 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzien 21 listopada 2010 roku.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 3 listopada 2010 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 3 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Szydłowo

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 2 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie z dnia 2 listopada 2010 roku o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie o składzie osobowym i pełnionych dyżurach

Informacja na temat projektu pt. Inwestuj w siebie

INFORMACJA Zapraszamy do udziału w projekcie Realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy społecznej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Trzcianka gm. Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony Termin poprzedniego przetargu: I przetarg-3.12.2009 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Trzcianka gm. Szydłowo 1. Działka Nr 120/1 o pow. 0,0662 ha, cena wywoławcza 29.036zł Nieruchomość ta powstała z podziału działki Nr 120, na której...

Raport z Oceny Ofert

Raport z Oceny Ofert konkursu w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: "Tworzenie różnorodnych form rozwoju kulturalno oświatowego, sportowego wsród dzieci i młodzieży oraz osób starszych"

Konkurs ofert w ramach Pakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

Urząd Gminy w Szydłowie 06-516 Szydłowo Telefon 023 6554019 Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Tworzenie różnorodnych form rozwoju kulturalno oświatowego, sportowego wsród dzieci i młodzieży oraz osób starszych __________________________________________________________________________ ...

Ogłoszenie w sprawie zmiany Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Szydłowo zawiadamia...