Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 6 sierpnia 2018 r. GK.6220.1.2017.MK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 07.08.2018 GK.6220.3.2016 OBWIESZCZENIE Działając w oparciu o art. 98 § 1 oraz art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku...

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą Uwaga rolnicy!!! Urząd Gminy w Szydłowie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2018 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Formularz wniosku...

Zaproszenie na piknik charytatywny pod patronatem Starosty Powiatu Mławskiego, Pana Włodzimierza Wojnarowskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Mławy i okolic na piknik charytatywny pod patronatem Starosty Powiatu Mławskiego, Pana Włodzimierza Wojnarowskiego, który odbędzie się 15 czerwca 2018 w godzinach 16 – 22 na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Warszawskiej 44a. W programie imprezy jest koncert znanych zespołów...

Spotkanie informacyjne ws. projektu ograniczenia "niskiej emisji" wymiana urządzeń grzewczych.

OGRANICZENIE „NISKIEJ EMISJI”, WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W związku z planowanym rozpoczęciem prac przygotowawczych do projektu OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE SZYDŁOWO zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy na spotkanie...

NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY OZE

DOFINANSOWANIE NA KOCIOŁ EKOLOGICZNY NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY OZE Decyzją Wójta Gminy Szydłowo- Wiesława Boczkowskiego, w celu poprawy jakości powietrza, gmina Szydłowo będzie ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz budowy instalacji...