Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spotkanie informacyjne ws. projektu ograniczenia "niskiej emisji" wymiana urządzeń grzewczych.

OGRANICZENIE „NISKIEJ EMISJI”, WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W związku z planowanym rozpoczęciem prac przygotowawczych do projektu OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE SZYDŁOWO zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy na spotkanie...

NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY OZE

DOFINANSOWANIE NA KOCIOŁ EKOLOGICZNY NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY OZE Decyzją Wójta Gminy Szydłowo- Wiesława Boczkowskiego, w celu poprawy jakości powietrza, gmina Szydłowo będzie ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów oraz budowy instalacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo

Szydłowo, dn. 27.02.2018r. GK.6220.3.2016.AO(50) OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie p.t.: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.”

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.” które odbędzie się 14 luty 2018 r. (środa) o godz. 1000 W budynku...

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie p.t.: „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym jako element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.”

ZAPROSZENIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie p.t.: „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym jako element prewencji- zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami.” które odbędzie się 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 1000 W...

Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”

Ogłoszenie o naborach wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie...

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku”

I N F O R M A C J A o możliwości składania wniosków w ramach zadania: „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Szydłowo w 2018 roku” Wójt Gminy Szydłowo informuje, że zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej...