Stanowiska

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy. Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

Główny Księgowy ds. oświaty

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i rozwoju gospodarczego. Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. podatków i opłat

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Inspektor ds. obsługi kasy i spraw gospodarczych

Inspektor ds. ewidencji ludności

Inspektor ds. kadr/sekretariat

Inspektor ds. rozliczeń finansowych

Specjalista pracy socjalnej

Pracownik socjalny

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, i funduszu alimentacyjnego

Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i ochrony śrdowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 15051
22 września 2015 08:39 Marcin Kłobucki - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i ochrony śrdowiska.
22 września 2015 08:37 Marcin Kłobucki - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy.
20 września 2012 20:34 Dariusz Meredyk - Zmina danych stanowiska: Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i rozwoju gospodarczego. Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.