Rejestr zmian

25 lipca 2018 12:48 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:48 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [kosztorys_ofertowy_krzywonos_odcinek_pk1__pk2_aktualizacja_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:48 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [przedmiar_krzywonos_zadanie_odcinek_pk1__pk2_aktualizacja_2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:47 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [specyfikacja_techniczna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:46 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [dokumentacja_projektowa.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:46 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:45 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz__wykaz_robot_budowlanych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:45 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_siwz__oswiadzcenie_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:45 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_do_siwz__oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_zatrudnienia _pracownikow_na_umowe_o_prace.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

25 lipca 2018 12:45 21 dni temu

Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Krzywonoś-Etap1

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_siwz__oswiadczenie_wykonawcy_z_art_25a_ust1_pzp.doc x] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Marcin Kłobucki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 115103