Prawo miejscowe

Wybierz rok

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok.

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2018 rok. Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że na podatek rolny na rok 2018 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku.

WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku. L.p Nazwisko i imię (nazwa) 1 ADAMSKI MIROSŁAW 2 ALBRECHCZYŃSKI PAWEŁ 3 ANTOSIAK LESZEK 4 ANTOSIAK...

Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku

W Y K A Z podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku. L.p. Nazwisko i imię (nazwa) Wysokość umorzonej kwoty ( zł) Przyczyny umorzenia I Umorzenia podatków i opłat 1 Karolak Andrzej i Wioletta 756,00 Ważny...

Informacja dotycząca podatków lokalnych na 2017 rok.

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że do naliczenia podatku rolnego na rok 2017 obowiązują stawki podatku wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017....

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Wykaz podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku.

W Y K A Z podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku. L.p. Nazwisko i imię (nazwa) Wysokość umorzonej kwoty ( zł) Przyczyny umorzenia I Umorzenia podatków i opłat 1 Zaborowski Włodzimierz 2460,00 Ważny...

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych: - Uchwała Nr X/46/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.11.2015...

Informacja w sprawie podatków lokalnych na 2015 rok

W związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Szydłowo nowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych Urząd Gminy Szydłowo informuje, że zgodnie z art. 20 a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r, poz. 849 ze zm.) na rok 2015 należy stosować stawki podatkowe, które obowiązywały w roku...

Zarządzenie Wójta Gminy Szydłowo w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawionego gruntów i najm budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Szydłowo

Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawionego gruntów i najm budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Szydłowo