Wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

Wybierz rok

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 49 PUŁKU PIECHOTY W SZYDŁOWIE UL. SZKOLNA 2, 06-516 SZYDŁOWO Lp. Imię (imiona) i nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania Zgłaszający Jolanta Mysiewicz Przewodniczący Kluszewo KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni Wanda Irena Matras Zastępca...

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 2 października 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 59 / 2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –...

informacja dot. głosowania korespondencyjnego

I N F O R M A C J A dot. głosowania korespondencyjnego W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić najpóźniej do dnia 12 października 2015 roku...

Informację o zgłaszaniu kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami): Kandydatów do Obwodowych Komisji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZYDŁOWO z dnia 18 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz....

Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie nr 38/2015 Wójtaa Gminy Szydłowo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.