Roczny program współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wybierz rok

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Wójt Gminy Szydłowo informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. I. Przedmiot...

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Zarządzenie Nr 66 /2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu...