Konkursy na stanowisko

Wybierz rok

Konkurs na stanowisko Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowych i ochrony danych osobowych.

SK.2110.1.2018 WÓJT GMINY SZYDŁOWO ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony danych osobowych (nazwa stanowiska pracy) na 1 etat 1. Wymagania niezbędne: Kandydatem może być osoba, która: 1....

Konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowie Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada...