Prezydenckie

Wybierz rok

Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 lutego 2015

Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.