Komunikaty

Wybierz rok

Informacja o XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXXV Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXXII Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXXI Sesji Rady Gminy Szydłowo

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo odbędą się obrady XXXI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o obradach XXIX Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXIX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o terminie obrad XXII Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXII Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Informacja o terminie obrad XXI Sesji Rady Gminy Szydłowo

Informacja Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XXI Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.778 z późno zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szydłowo...

Informacja o terminie obrad XIX Sesji Rady Gminy Szydłowo.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Szydłowo informuje, że w dniu 29 września 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo (sala konferencyjna) odbędą się obrady XIX Sesji Rady Gminy Szydłowo. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Rochna